Heldag Ayurveda & Yin Yoga, söndag 22 nov

Under denna söndag lär vi oss ayurvedans grunder och hur vi genom balans på alla plan kan nå högre hälsotillstånd. Du kommer få förståelse för hur du på relativt enkla sätt kan stödja dig själ till ett hållbart liv. Efter lunch tar vi oss in i en härligt lugn Ayur Yinklass där ayurvedans inslag finns med inför den annalkande vintern. Ge dig själv ett dagsretreat för att stärka dig!

Ett liv i balans, ett liv fritt från sjukdom – Ayurvedans grunder

Balans på alla plan är en förutsättning för ett hälsosamt och välmående liv säger den flertusenåriga visdomen Ayurveda, med sitt ursprung i Indien. Ayurvedan är den äldsta medicinska läran vi känner till. Den hämtar sin djupa kunskap från naturen, varför den är lika lätt att tillägna sig idag som för flera tusen år sedan.

Inom Ayurvedan utgår vi från de fem elementen – luft, rymd/eter, eld, vatten och jord. Dessa element bär på ett antal egenskaper och karaktärsdrag som återfinns i oss människor, i naturen och i hela Universum. Varje individ har sin unika sammansättning/konstitution och utifrån denna har vi alla unika förutsättningar och behov.

Optimal hälsa uppnår vi när kropp, själ och sinne är i balans och i harmoni med varandra. Sjukdom uppkommer när balansen störs. Orsaken kan vara fysisk, känslomässig, själslig eller en kombination av dessa. Under denna workshop ges du förståelse för dessa samband, hur du kan avläsa när du glider mot obalans och hur du med relativt enkla medel kan återfinna balans och därmed ett högre välmående.

Ayur Yin Yoga klass, 120 min

Genom yin yogans mjuka lugna flöde får du möjlighet att möta dig själv på djupet. I denna yogastund inriktar vi oss på njurens och urinblåsans meridianer. Dessa båda organ anses som grunden för våra övriga inre organ samt basen mellan yin- och yang. De betraktas som grundläggande för födelse, utveckling och reproduktion. När nu våren snart är på intågande är det av största vikt att dessa är i balans så vi på ett renare och öppnare sätt kan välkomna våren och dess syfte på pånyttfödelse och utveckling. När vi genom yin yogans lugna form möter anspänning, stillar oss i den och betraktar vad som sker genom närvaron i andetaget kan energi frigöras vilket skapar känslan av öppnare flöde, lätthet och bidragande frihet som följd .

Om Wivi-Anne – Yogaläraren med passion för ett balanserat liv

Wivi-Anne är en känd yogaprofil i Helsingborg med nära 20 års erfarenhet av undervisning i yoga. Wivi-Annes popularitet ligger i huvudsak i hennes sätt att undervisa som bygger på hög närvaro, autencitet, värme och livsglädje. Wivi-Anne har ett genuint intresse för människor och deras resa i livet alltid med hälsa och välmående som fokus. Hennes egen resa in i yogans värld fick sin början när hon mitt i livet och med karriären som VD började känna värk i kroppen efter år med högt stresspåslag. Yogan fick henne att stanna upp, lyssna inåt och vara mer sann mot sig själv. Yogan bidrog även till att hennes smärta eliminerades. Därav blev yogan hennes stora passion och följeslagare. Wivi-Anne har utbildat sig för en rad olika lärare inom yoga – i huvudsak inom Hatha och Anusara yoga. Efter att ha kompletterat sin palett av kunskap med utbildning inom ayurvedan, fann hon helheten i synergin mellan de båda uråldriga syskonlärorna – yoga och ayurveda. Utifrån detta har hon skapat Ayur Yoga och Ayur Yin – internationellt certifierande yogalärarutbildningar. Ayur Yoga skolan utgår från att lära oss att leda oss själva utifrån vårt hjärtas röst, oavsett om du är läraren på yogamattan längst fram eller yogin som följer guidningen. Ayurvedans strävan att balanserat möta dig själv smälter vackert samman via yogan – i positionerna, andetaget och rörelserna inemellan.

Covid -19
För att göra denna heldag till en så trygg upplevelse som möjligt har vi begränsat antalet deltagare för att möjliggöra avstånd. Vi kommer att tillhandahålla handsprit.
Vi ber dig att stanna hemma om du har förkylningssymptom samt att komma i god tid till dagen så att vi kan flöda in i studion utan trängsel. Vi kommer att öppna en halvtimme innan.

Plats: Nia Movement, Nordostpassagen 55, Göteborg
Datum: Söndagen den 22 nov kl 10-15:30
Tider: 10-12 föreläsning ayurveda, lunch 12-13, 13-15:30 yin-klass samt avrundning
Pris: 950 kr (betalas på plats)
Anmälan: Du anmäler dig via info@niamovement.se. Anmälan är bindande, undantaget sjukdom.