Workshop Online: Feel-Good Living Somatics med Gayatri Schriefer

Fokusera inåt, stärk din självkontakt och rörelseförmåga. Genom att utforska sakta mjuka rörelser liggandes ner, aktiveras det parasympatiska nervsystemet. Detta är platsen för vila, återhämtning och där läkande stärks. Genom att optimera sättet du rör sig på och förnimmer dig själv på får du större tillgång till dina sinnen och potential. Workshopen innehåller sköna rörelser som alla kan göra då man utgår från sina egna förutsättningar.

Living Somatics är en neuromuskulär rörelseform som består av sakta, medvetna rörelser som görs bekvämt liggandes ner. Workshopen ger en möjlighet att öka kroppsmedvetenheten och att bli av med spänningar som orsakats av skador och stress.

Gayatri Schriefer är världsledande inom somatisk medveten rörelseutbildning. Hon är certifierad Hanna Somatic Educator och har tagit metoden till Sverige och erbjuder utbildningar i Living Somatics, internationellt på plats och online. Gayatri brinner för att förmedla förkroppsligad rörelse och vägar till självkontakt och transformation. Hon leder dig i en upplevelsebaserad rörelseklass för att återskapa frihet från smärta, förbättrad rörelseförmåga och ökat välbefinnande.

Workshopen ges specifikt för Nia Movements medlemmar, via plattformen zoom. Man kan delta från sin dator, platta eller telefon.

Tid: Söndag 2 maj kl 10-12:30 via Zoom
Pris: 390 kr.
Anmälan: Maila till info@niamovement.se (max 20 deltagare)

Allt du behöver för att delta är en plats på golvet med en matta eller filt att göra rörelserna på. Zoom-länk mailas ut dagen innan workshopen.

Hjärtligt välkommen att vara med!