Yoga Nidra

Yoga och djupavslappning - inspiration från Yoga Nidra

Yoga Nidra är en guidad meditationsteknik som görs liggande i savasana. Översatt betyder Yoga Nidra vaken eller medveten sömn. Under Yoga Nidra är kroppen vilande i sömn och hjärnan vaken och medveten. Yoga Nidra är en mycket välgörande och omtyckt form av djupavspänning där du kan nå och lösa upp såväl mentala och fysiska spänningar och själv påverka dina medvetna eller i hjärtat omedvetna djupaste önskningar i livet. Du tillåts gå på djupet i dig själv och bli mer trygg, få en bättre självkänsla.

Yoga Nidra

Yoga Nidra för avslappning, ökad koncentration, bättre fokus

Yoga Nidra kan underlätta för att somna och kan också ge återhämtning vid förlorad sömn. Effekten av 20-30 minuter Yoga Nidra kan jämföras med tre-fyra timmars sömn (dock ersätter inte yogan den nattliga sömnen). Praktiserande av Yoga Nidra ger en ökad koncentration genom att sinnet blir avslappnat och därmed ökar förmågan till fokus.

Var har yoga nidra sina rötter?

Yoga Nidra har sina rötter i den uråldriga tantriska tekniken nyasa, där utövarna fokuserar sin uppmärksamhet på olika kroppsdelar. Genom koncentration och chanting skapas en ökad medvetenhet på de olika delarna av kroppen.

För vem passar Yoga Nidra?

Yoga Nidra passar dig som vill slappna av, uppleva mer lugn inom dig och skapa en bra balans i kropp och själ. Klassen inleds med ca 25-30 min uppmjukande asanas/positioner för att sedan i savasana låta kropp och sinne få vila och avslappning. Du kommer att ligga bekvämt på en yogamatta och gärna hjälpa kroppen med bolster, kuddar och filtar för att verkligen kunna slappna av. De sista minuterna av passet är en sittande meditation.

7 fördelar med Yoga Nidra

  1. Minskad stress
  2. Bättre sömn
  3. Ökad koncentration och fokus
  4. Släpper mentala och fysiska spänningar
  5. Lindrar fysisk smärta
  6. Stärkt självkänsla och medvetenhet
  7. Enkelt att utföra

Yoga Nidra klasserna leds av

Maria Johnsson Yoga lärare Nia Movement

MARIA JOHNSSON

Wiki: Yoga Nidra, av yoga (sanskrit: förening, enhet) och nidra (sanskrit: sömn), betyder ”fysisk sömn”, det vill säga att vid fullt medvetande uppleva att den fysiska kroppen sover. Denna djupavspänning sker med hjälp av instruktioner antingen från en närvarande person….