Yoga Somatics

Yoga Somatics och Yin Yoga Somatics

Yin Yoga med influenser och inspiration från Yoga Somatics

Yoga Somatics är en mjuk, meditativ och utforskande yoga. På ett meditativt sätt kommer du i kontakt med din kropp, din andning och ditt inre.  Fokus ligger på din upplevelse och hur din kropp vill röra sig och utforska. På vad som känns bra och rätt för dig – din somatiska upplevelse är i första rummet.

Yoga Somatics

 

Yoga Somatics har många likheter med Yin Yogan. Fokus riktas inåt, mot din upplevelse, med acceptans och utrymme för allt som rör sig inom dig och din kropp berättar. Varje klass börjar och slutar i stillhet.

Under klasserna bjuder vi in små, långsamma och lyhörda rörelser in mellan och i asanas (positionerna). Genom dessa små rörelser kan du skapa ny medvetenhet om din kropp samt varsamt mjuka upp bindväv och muskulatur.

Målet är att väcka självmedkänsla och intimitet med dig själv och för att öppna upp för dig att finna kontakten med din inre rörelse, din kropps inre visdom.

I dessa två filmer kan du se typiska rörelser för Yoga Somatics.

 

Under klassen Yin Yoga Somatics låter vi den klassiska Yin Yogan influeras av dessa rörelser och andra tekniker från Yoga Somatics, tex andningsövningar och visualiseringar.

Yin Yoga Somatics schema

Fredag
9:30 – 10:30 (Emma S)

Yin Yoga Somatics klasserna leds av

Emma Stålvik Nia Movement Göteborg

EMMA STÅLVIK