Yoga Somatics

En mjuk, meditativ och utforskande yoga. På ett meditativt sätt kommer du i kontakt med din kropp, din andning och ditt inre.  Fokus ligger på din upplevelse och hur din kropp vill röra sig och utforska. På vad som känns bra och rätt för dig – din somatiska upplevelse är i första rummet.
Yoga Somatics har många likheter med Yin Yogan. Fokus riktas inåt, mot din upplevelse, med acceptans och utrymme för allt som rör sig inom dig och din kropp berättar. Varje klass börjar och slutar i stillhet.

Yoga Somatics väcker självmedkänsla och intimitet med dig själv. Öppnar upp för dig att finna kontakten med din inre rörelse, din kropps inre visdom.