Nia Teknik – Basic Moves

Under denna workshop kommer vi att gå igenom de vanligaste rörelserna, teknikerna och positionerna inom Nia.
Vi kommer att gå igenom vissa fotpositioner, vanliga steg, kickar, blocks, arm- och handtekniker och rörelser för ryggraden. 

Du får lära dig hur du kan förkroppsliga dem utifrån dina förutsättningar samt hur de bidrar till att stärka, läka och öppna upp i din kropp. En intention är också att du ska bli mer trygg i tekniken, så att du mer fritt och avslappnat kan utforska i din kropp och ditt rörelseuttryck.

Leds av Emma Stålvik
Datum: söndag 19/1 kl 13:30-15:30
Pris: 250 kr för medlemmar, 350 kr för icke-medlemmar

Föranmälan via www.timecenter.se/niamovementcenter