Nia – rörelseglädje och läkning för kropp & själ

Nia Movement Emma Stålvik

Flödande och mjukt, kraftfullt och stärkande, rytmiskt och svettigt, meditativt och stilla

Nia är kontakt med dig själv och din kropp, dynamik, helhet och läkning – och mest av allt Rörelseglädje! Nia (Neuromuscular Integrated Action) har skapats i USA av Debbie och Carlos Rosas genom deras hängivna utforskande av kroppen. Nia lockar fram lusten till rörelse och kroppens naturliga sätt att röra sig – The Body´s Way. Nia utförs barfota för att få kontakt med fötterna, en källa till balans, medvetenhet och bra hållning. Dina rörelser ackompanjeras av inspirerande musik.

I Nia möts öst och väst i en variationsrik träningsform inspirerad av:
Dans – glädje, form och frihet, uttrycksfullhet, kreativitet
Kampsport – distinkta rörelser, kraft, fokus, balans
Tekniker för kroppsmedvetenhet – närvaro, läkning, stillhet, andning Nia ger en allsidig träning!

Nia – Mindfulness genom Rörelse

I Nia övar du upp din förmåga att vara i kontakt med dig själv och din kropp i nuet. Du blir mer och mer medveten om förnimmelser i din kropp, dina sinnen, din andning, dina känslor och ditt sinne. Du utgår från nuet, möter dig själv och din kropp där du är, med acceptans.

Här kan du se vår senaste film:

Allsidig rörelse för alla

Nia ger en varierad, effektiv och komplett fysisk träning. Du ökar kondition, smidighet, styrka och balans. Du lär dig lyssna på kroppen så att du kan träna skonsamt och hjälpa kroppen läka om den behöver. Nia kan utövas av alla, från otränade nybörjare till atleter. Vi arbetar enligt en metodik som bygger på att du hela tiden kan anpassa rörelserna så att de passar dina behov. Fokus är dina upplevelser och det du förnimmer i din kropp. Nia handlar inte om prestation och krav, utan om att uppleva. En känsla av att rörelsen kommer inifrån, att du är i kontakt med dig själv och din kropp.

Nia – mer än en träningsform!

Nia – Ja till Allt Du Är! Nia genomsyras av ett tydligt holistiskt perspektiv. Nia utgår från tanken om att Kropp, Känsla, Tanke, Själ är tydligt sammanlänkande. De olika rörelsekvaliteter som finns i Nia, hjälper dig att få kontakt med olika delar av ditt inre, t ex självförtroende, lekfullhet, kreativitet och närvaro. Nia hjälper dig att slappna av och att minska stress, samtidigt som du fyller på med energi. Nia ger dig livsglädje i vardagen!

Nia integrerar tekniker från öst och väst i en harmonisk balans. Kroppsmedvetenhet, Dans och Kampsport.

Nia Rörelseformer Mindfulness Göteborg

Nia ger dig:

  • Fysisk träning: styrka, smidighet, kondition, balans
  • Ökad kroppsmedvetenhet
  • Ökad känsla av närvaro
  • Kontakt med dina känslor
  • Mentalt fokus och jagstyrka
  • Tillfälle till läkning, fysiskt och själsligt
  • Kontakt med olika delar av din personlighet
  • Kontakt med din kreativitet och lekfullhet
  • Avslappning och energi 

 

Här kan du se Nia-grundaren Debbie Rosas, på Sydafrikansk TV:

 

Debbie and Carlos Rosas om Nia

”We are here to introduce you to a whole new way of living – discovering a love and pleasure based lifestyle. Along the way you will get to know the energies of Nia, the three remarkable arts that define the multi-personality of Nia. You’ll get to know Martial Arts, where you are powerful, strong, precise, and even noisy. You’ll get to know Dance Arts, where you’ll get to twirl, cha-cha-cha, and even let out the dancer within. And, you’ll get to know the Healing Arts, where you’ll discover how to gain holistic conditioning and endless energy. You’ll learn to use Nia to self-heal small and big aggravating discomforts, weaknesses and misalignments. Most of all, you’ll do it all while dancing, having fun, and NOT EXERCISING, but by MOVING.”

 

Go to Top