Yin Yoga

 

Yin Yoga är en lugn Yoga-form där du håller positionerna en längre tid för att få möjlighet att komma djupare in i positionen, släppa spänningar och öka rörligheten i din kropp genom att mjuka upp kroppens bindväv. Skapar smidighet i din kropp och lugn i ditt sinne.

Träning i mindfulness
Genom att vila i positionerna och vara i stillhet, får du möjlighet att stanna upp, lyssna och vara i nuet. Det innebär en träning i mindfulness – att vara närvarande och medveten om det som sker just nu, precis så som det är. Du lär dig att möta dig själv och din kropp med acceptans och på ett icke-dömande sätt.