Glädjefylld träning är den som blir av

Glädjefylld träning är den som blir av

Vill du börja röra på dig, men har inte hittat något sätt som känns rätt? Välj en rörelseform som känns härlig och närande. Den träning som du finner rolig och njutbar är den som du kommer att hålla fast vid och göra regelbundet. 

Rörelseformen Nia utgår från välbehag

Nia är en glädjefylld och lustfylld träning som kombinerar element från dans, kampsport och mindfulness. Denna unika träningsform integrerar rytmiska och expressiva rörelser med lugna och inkännade rörelser, vilket skapar en positiv, läkande och energigivande atmosfär. Genom att kombinera olika danstekniker med kroppsliga medvetenhetsövningar får du integrera hela dig, kropp, sinne, känsla och själ.

Lyssna på din kropp och utgå från dina förutsättningar

Nia fokuserar på att hedra och njuta av din kropps rörelsemöjligheter, så som de är just i nuet, snarare än att sträva efter perfektion, vilket skapar en fri och glädjefylld känsla under träningen. Du får utrymme att bejaka dig själv och dina nyanser i rörelserna. Känslan i rummet blir tillåtande och prestationsfri, vilket bidrar till en lustfylld upplevelse och skapar en känsla av gemenskap.

Den träning som du finner rolig och njutbar är den som du kommer att hålla fast vid och göra regelbundet.

Träning utan fokus på resultat och prestation

Prestationsfri träning ger glädje genom att ta bort pressen av på krav och prestation. När fokus skiftar från resultat till upplevelse tillåts du att utforska rörelser utan tankar om att göra rätt eller fel, vilket ger en känsla av frihet och glädje. Genom att betona njutningen av själva aktiviteten istället för att jämföra sig med prestationer skapas en positiv relation till träningen, vilket i sin tur ökar motivationen och glädjen i stunden. Det prestationsfria förhållningssättet i Nia gör att rörelserna blir en källa till glädje och personlig utveckling. Fysisk träning och välbefinnande kommer på köpet!

Nia erbjuder en träning som inte bara stärker kroppen utan också fyller på dig själv med glädje, närvaro och avslappning.