Chakrasystemet – sju energicenter i din kropp

Temavecka med fokus på Chakrasystemet

Under nästa vecka, 26/9-2/10, kommer vi att ha fokus på Chakrasystemet. Samtliga klasser kommer att inspireras av detta tema.

Vi börjar på måndagen med första chakrat och arbetar vidare med ett chakra för varje dag:

Måndag 26/9 – Rotchakrat
Tidsdag 27/9 – Sakralchakrat (hara)
Onsdag 28/9 – Solarplexus chakrat
Torsdag 29/9 – Hjärtchakrat
Fredag 30/9 – Halschakrat
Lördag 1/10 – Tredje ögat
Söndag 2/10 – Kronchakrat

Chakrasystemet – sju energicentran längs din ryggrad

Chakra, som på sanskrit betyder hjul, anses vara ett slags knutpunkter eller livsenergicentrum, där flödande prana (”livsenergi”) rör sig igenom.

Chakrasystemet är centralt inom yogaläran och andra holistiska synsätt på kroppen. I Nias teknik vävs tanken om charken, energicentran, in i filosofin. Enligt detta synsätt är kroppen sammanlänkad genom kanaler i människans olika kroppar (det påstås finnas flera, som delas upp genom sina olika andligt-mentala och fysiska egenskaper). Schematiskt löper en huvudkanal längs ryggraden, detta är kroppens centrala kanal för pranan – den livgivande andliga ”energin”. Mellan den eteriska och fysiska kroppen finns sju chakran, som representerar olika delar av människan:

Muladhara (rotchakrat): Grundning, trygghet i tillvaron
Svadhisthana (sakralchakrat): Livsenergi
Manipura (solarplexus chakrat): Vilja och drivkraft
Anahata (hjärtchakrat): Kärlek och medkänsla
Vishuddha (halschakrat): Tydlig kommunikation
Ajna (tredje ögat): Intuition
Sahasrara (kronchakrat): Enhet