Chakrasystemet – sju energicenter i din kropp

Chakrasystemet – sju energicentran längs din ryggrad

Under vecka 41 har vi fokus på Chakrasystemet. Samtliga klasser kommer att inspireras av detta tema.

Chakra, som på sanskrit betyder hjul, anses vara ett slags knutpunkter eller livsenergicentrum, där flödande prana (”livsenergi”) rör sig igenom.

Chakrasystemet är centralt inom yogaläran och andra holistiska synsätt på kroppen. I Nias teknik vävs tanken om charken, energicentran, in i filosofin. Enligt detta synsätt är kroppen sammanlänkad genom kanaler i människans olika kroppar (det påstås finnas flera, som delas upp genom sina olika andligt-mentala och fysiska egenskaper). Schematiskt löper en huvudkanal längs ryggraden, detta är kroppens centrala kanal för pranan – den livgivande andliga ”energin”. Mellan den eteriska och fysiska kroppen finns sju chakran, som representerar olika delar av människan:

Muladhara (rotchakrat): Grundning, trygghet i tillvaron
Svadhisthana (sakralchakrat): Livsenergi
Manipura (solarplexus chakrat): Vilja och drivkraft
Anahata (hjärtchakrat): Kärlek och medkänsla
Vishuddha (halschakrat): Tydlig kommunikation
Ajna (tredje ögat): Intuition
Sahasrara (kronchakrat): Enhet

Våra sju chakran

Våra sju energicenter (chakran) associeras med bland annat olika färger, element samt personliga/andliga aspekter av litet. Här är en kortfattad sammanställning:

MULADHARA – ROTCHAKRAT
Plats i kroppen: bäckenbotten/svanskotan
Färg: röd
Element: Jord
Representerar: känsla av trygghet, grundning och kontakt med jorden, basbehov och känsla av att tillhöra
SVADHISHTHANA CHAKRA – SAKRALCHAKRAT (HARA)
Idag tisdag lägger vi fokus på kroppens andra chakra.
Plats i kroppen: strax under naveln
Färg: orange
Element: vatten
Representerar: livsenergi, kreativitet, passion, sexualitet, livsglädje
MANIPURA CHAKRA – SOLARPLEXUS CHAKRAT
Idag onsdag lägger vi vårt fokus på kroppens tredje chakra.
Mani betyder juvel och pura betyder stad. Så Manipura kan översättas som ”en stad av juveler”.
Plats i kroppen: solarplexus
Färg: gul
Element: eld
Representerar: självkänsla, att stå för den du är, vilja, handlingskraft, magkänsla, din inre eld, att inspirera
ANAHATA CHAKRAT – HJÄRTCHAKRAT
Idag öppnar vi för kärleken och medkänslan….
Plats i kroppen: mitt i bröstkorgen
Färg: grön
Element: luft
Representerar: ren kärlek, medkänsla, inre frid, acceptans, förståelse, självmedkänsla, älska andra och dig själv
VISHUDDHA – HALSCHAKRAT
Plats i kroppen: halsen
Färg: blå/turkos
Element: ljus. Här förenas elementen jord, luft, vatten och eld från de lägre chakrana.
Representerar: sann kommunikation, uttryck, leva din sanning i relation både till dig själv och andra
AJNA – TREDJE ÖGAT
Plats i kroppen: mitt emellan ögonbrynen
Färg: indigo
Element: rent ljus
Representerar: intuition, självinsikt, ditt högre jag
SAHASRARA – KRONCHAKRAT
Plats i kroppen: en liten bit ovanför hjässan
Färg: violett eller vitt
Element: ren energi, ditt inre lju
Representerar: enhet, sammanlänkning med universum, känsla av förening, insikt, porten upp mot himlen, oändligheten

Tack för en inspirerande och berörande vecka!
Jenny Wessel & Emma Stålvik
Nia Movement, Göteborg