Sex anledningar att träna barfota

Har du någon gång tänkt på hur många muskler och leder det finns i dina fötter?

Du har 38 muskler, 56 leder, 28 ben och över 100 ligament i varje fot. Vilken fantastisk skapelse! Fötterna är utformade med alla dessa muskler och leder för att kunna hantera ett varierande underlag och sända information till hela din kropp och ditt sinne.

Vi föddes inte med skor….
Ändå stänger vi ofta in våra fötter i ett par skor. Skor kan skydda oss mot kyla och vasst eller hårt underlag, men det gör också att våra fötter stelnar till. När vi inte använder dem som de är designade, så blir musklerna svaga och lederna stela.

I Nia tränar vi barfota. Här är sex anledningar till att då och då röra dig utan skor:

Starka och rörliga fötter

Att gå barfota blir som både styrketräning, yoga och massage för dina fötter. Att gå varsamt på ett oregelbundet underlag, tex en stig i skogen, ger dig en fantastisk funktionell träning för dina fötter. Alla små leder och muskler stimuleras. Dessutom massor av akupressurpunkter som sitter under fötterna.

Förbättrad balans och hållning

Starka fötter har en direkt påverkan på din balans. Dina fötter är en central källa till bra balans. När du tränar upp dina fötter och använder dem så som de är tänkta att användas, får du en mycket bättre balans och även hållning. Fötterna parerar för ojämnheter i underlaget och sänder information till resten av kroppen, din uppfattning av dig själv i relation till omgivningen.

Minskar skaderisk i knän och höfter

När du tränar barfota, blir du mer medveten om hur du använder dina fötter, tex hur du sätter ner dem när du går och hur du landar på foten. Du tränar också upp styrka, mobilitet och flexibilitet i fötterna, vilket gör att du använder fötterna på ett mer funktionellt sätt. Du använder kroppen mer naturligt, så som den är designad, vilket främjar välmående knän, höfter och rygg.

Närvaro och medvetenhet

När du tar av dig skorna och rör dig barfota, får du en helt annan kontakt med dina fötter. Du aktiverar sensorer under fötterna, vilket ger dig fysiska sensationer och höjer din närvaro. Du blir helt enkelt mer kroppsmedveten och närvarande i livet när du rör dig barfota.

Ökad cirkulation

När vi rör oss barfota så stimuleras nerver, celler och akupressurpunkter, vilket ökar blodcirkulation och syresättning i kroppen. Ökad blodcirkulation rensar bort slaggprodukter i kroppen, vilket gör att du mår bättre.

Njutning och välbehag

Det är inte bara bra för din fysiska hälsa att röra dig barfota då och då. Det ger dig också möjlighet till sköna sensationer. Många av oss har upplevt den härliga känslan att ta av skorna och gå barfota i mjuk sand. Eller de där första stegen på vårkanten barfota i gräset. Kanske har du minnen från din barndom av att bra springa rakt ut utan skor. Det blir som en slags massage för fötterna och kan ge en känsla av frihet, direktkontakt med naturen och dig själv.

Av: Emma Stålvik, Nia-instruktör och grundare av Nia Movement