Självläkning – Ett förhållningssätt i vardagen

Nia Self Healing

I Nia definierar vi självläkning som de små valen och reparationerna du gör löpande i din dag.

Grunden till självläkning startar med närvaro, en medvetenhet i din egen kropp. Det finns inget mystiskt med närvaro. Det är förmåga vi föds med och som vi kan träna upp och hålla levande. Närvaro betyder ”att rikta uppmärksamhet”. Närvaro kan bara finnas i nuet. Närvaro uppstår i en direkt relation till ögonblicket som är nu och eftersom det hela tiden förändras, så förändras också det du upplever i den medvetenheten. Närvaro är lika dynamiskt och levande som nuet.

 

Något känns lite bättre

Du behöver inte vara sjuk för att självläka. Det är ett sätt att ta hand om dig. Självläkning är en konstant pågående process, ett förhållningssätt du har till din kropp och dig själv, där du genom närvaro, medvetenhet och aktiva val stöttar dig själv att må lite bättre. Självläkning är inte något du gör en timme eller med en terapeut. Självläkning är något du gör hela tiden, genom att lyssna och göra val. Livet är en plats att praktisera. Den stunden är nu. Du är din egen healer.

I Nia talar vi om självläkning som ”när du gör något som får det att kännas lite bättre.”

Närvaro

I Nia fokuserar vi vår närvaro på kroppen. Det är genom kroppen du kan känna och uppleva i nuet. Tankarna är oftast relaterade till framtiden eller historien, medan dina sinnen och förnimmelser händer i nuet.

Att grunda dig i kroppen genom närvaro håller dig i nuet och hindrar dig från att fastna i historier om livet och vem du tror att du eller andra är. Närvaro gör livet i kroppen levande, roligt och äkta. Det skapar trygghet och ger dig direkt tillgång till den information du behöver för att självläka. När du är närvarande så kan du medvetet och säkert navigera genom livet, genom att göra hälsosamma val som ger dig mer tillfredsställelse och välbehag.

Så fort du känner smärta, ändra det du gör. Medvetenheten i din kropp säger att något inte är bra. Genom att hela tiden lyssna och svara an till små smärtor, obehag och obalanser, kan du undvika skador. Var lyhörd, snäll mot dig själv och döm inte dig själv.

Stimulering

I Nia använder vi stimulans som ett sätt att läka. Det kan vara en rörelse eller avslappning. Nia uppmuntrar dig att söka denna stimulans i de aktiviteter du gör i vardagen. Självläkning blir då en integrerad del av ditt liv, ett förhållningssätt till dig själv och din kropp där du hela tiden lyssnar och svarar an. Använd dina vardagliga aktiviteter till att självläka. Till exempel, om du har ont i ett knä, när du borstar tänderna sätt foten på toalettstolen om den positionen får knät att kännas lite bättre. Om du har ont i ländryggen, när du plockar upp något från golvet notera hur du kan göra det på ett sätt som stimulerar ländryggen att kännas lite bättre.  Om du känner av din höft, krama om ditt ben en stund när du sitter och fikar med din vän i soffan och se om det känns välgörande. Vi pratar alltså inte om att avsätta en specifik tid/aktivitet för självläkning utanför det vi normalt gör, vi utforskar sätt att göra det annorlunda. Rör din kropp för att skapa läkande sensationer. Se det som en konstform där du söker sensationer av välbehag och läkning.

Detta kan verka som ett nytt språk för dig, men med tiden kommer du att tala det helt flytande.