The Art of Listening

Nia and The Art of Listening

RAW – Relaxed, Alert & Waiting

Konsten att verkligen lyssna och ta emot ljud och musik är en förmåga som kan kännas väldigt givande att utveckla. Det inte bara ger dig en ny upplevelse av musik, utan tar dig också in i ett tillstånd av öppen närvaro.

Inom Nia används triader ofta som ett sätt att förtydliga ett verktyg eller en princip. RAW är en triad, ett verktyg för att skapa en inre tystnad så att vi öppet kan lyssna. Så här ser triaden för RAW ut:

Vi använder begreppen i triaden för att nå lyssnandet från tre olika ”fönster”. Vi försätter oss i ett tillstånd av stillhet och öppet lyssnande så att vi kan ta emot musiken. I Nia utforskar vi lyssnandet genom Relaxed, Alert and Waiting. Avslappnad, Alert och Väntande.

Avslappnad kropp

Relaxed, avslappnad, refererar till den fysiska kroppen. Sitt eller stå upp med ryggraden upprätt. Mjukna i hela kroppen, så att du känner dig avslappnad.

Alert i sinnet

Alert hänvisar till ditt sinne. Även om du slappnar av i kroppen, så kollapsar du inte, utan är alert i sinnet. Din fulla uppmärksamhet är på att lyssna på musiken. Du är medvetet närvarande, som i meditation, en känsla av att du är vaken. Du är uppmärksam, men avslappnad och känslomässigt neutral.

Väntande attityd

Vänta med nyfikenhet och en förväntansfull upplevelse i kroppen. Var öppen inför det du kommer höra i musiken. Släpp tankar och värderingar om musiken. Lyssna öppet. Välkomna möjligheten att förundras och att höra något som nytt och fascinerande.

När du har lyssnat en stund på detta sättet, notera hur du känner dig. Detta tillstånd är samma som du kan uppnå när du mediterar. Detta är upplevelsen av RAW.

Att lyssna är en grundsten i en sann relation. Aktivt, öppet lyssnande skapar en hälsosam och aktiv kommunikation i en relation. Detta verktyg kan du använda, inte bara till musik, utan även i relationer.