Vad är rörelseglädje och hur hittar vi den?

Rörelse ur lust och välbehag 

Vi människor vill göra saker på vår fritid som kommer ur lust, som ger glädje, gemenskap och återhämtning. Tyvärr associerar många idag träning med något som är jobbigt och tråkigt, ett ”måste” för att uppnå ett mål, tex att gå ner i vikt eller få ner högt blodtryck. Ändå är rörelse fundamentalt när det gäller att vara människa. Det är inte bara något som vi mår bra av, utan också något som är en del av att leva.

Hur kommer det då sig att många inte har en lustfylld relation till rörelse? Har vi tappat kontakten med rörelseglädjen?

Vi har arbetat med just lustfylld träning i ca 20 års tid. Enligt vår erfarenhet handlar rörelseglädje om att uppmärksamma känslan i kroppen när vi rör oss, i nuet, med ett utforskande och nyfiket förhållningssätt. Att knyta an till det naturliga i att röra sig, med uppskattning och tacksamhet till kroppen, precis så som den är.

Kelly McGonigal, är forskare och författare till boken The Joy of Movement. ”När vi ska börja träna är utgångspunkten väldigt ofta en känsla av skam, självkritik och otillräcklighet. Det är något fel på våra kroppar, vi ska se annorlunda ut, vara på ett annat sätt, och träning är det som ska fixa dig.”, menar hon.

När detta är startpunkten och drivkraften för att få in rörelse i livet, blir det för många kortlivat. Du känner kanske igen dig i att ha köpt det där gymkortet, du gick tre tillfällen och sedan blev det bara liggande oanvänt. Kelly menar att de flesta människor kan uppleva lust när de rör på sig när de hittar den rörelse som är rätt för dem, oavsett om det är att promenera, dansa eller utöva tai chi. Hon har sett att en väg att upptäcka glädjen i att röra sig är att fokusera uppmärksamheten till hur det känns i stunden.

Vad är egentligen rörelseglädje?

Rörelseglädje finns naturligt i våra kroppar när vi föds. Tittar vi på små barn så ser vi att de inte kan låta bli att röra sig, hoppa, klättra, lyfta tunga saker, dansa när de hör musik etc. Att röra sig är helt enkelt en naturlig del av att vara människa. Denna inneboende lust till rörelse kan vi på olika sätt väcka till liv. Det är något som finns inom oss, oavsett om vi tex har övervikt eller smärtproblematik.

Rörelseglädje är en upplevelse i nuet

Nyckeln till rörelseglädje finns i närvaro. Rörelseglädje är en fysisk upplevelse, en förnimmelse av välbehag i kroppen. Rörelse får oss generellt att må bra då flera olika typer av hormoner frisätts i kroppen. När vi upplever välbehag, frisätts även vårt ”må-bra-hormon” oxytocin.

För oss är Välbehagsprincipen utgångspunkt för rörelse och träning. Rörelse ska kännas bra. Om det gör ont när du rör dig, justera så att det känns bra. Välbehagsprincipen handlar om att i närvaro välja det som känns skönt, stimulerande och närande i kroppen. Låt oss ta ett exempel med din arm: Flytta din uppmärksamhet till din arm. Bjud in rörelse i armen och fokusera på hur det känns. Leta medvetet efter rörelser som ger dig känslan av välbehag. Det kanske känns skönt att sträcka ut din arm. Rörelsen i armen kanske ger en skön känsla i din axel eller skulderblad. Att röra dina fingrar kanske känns gott i din hand. Du kanske har lite ont i din handled, men upptäcker en rörelse som verkar läkande för handleden.

Rörelse utan mål

En del människor inspireras av ett mål när de tränar, tex att springa milen lite snabbare än förra gången. Ett mål kan vara motiverande för sinnet, men det tenderar att flytta fokus från nuet till framtiden. Rörelseglädje handlar om en upplevelse i nuet, en fysisk sensation i kroppen som ger en lustfylld känsla inombords. Ett sätt att återknyta till den naturliga lusten i rörelse är att lägga bort prestation, mål och resultat för att istället utforska hur det är att röra kroppen bara för att det känns bra. Lägga tankar och värderingar om hur rörelse ska göras eller se ut åt sidan och följa lusten och känslan i kroppen.

När dina rörelser utgår från välbehag istället för prestation, kommer rörelse bli mer och mer förknippat med lust. Det kommer också att påverka din relation till din kropp på ett positivt sätt. I närvaron och upplevelsen av rörelsen påbörjas en upptäcksfärd. Du lär känna din egen kropp och genom kroppen dig själv. Kroppsmedvetenheten tar dig hem till din egen kropp.

Rörelseglädje och smärta

Att söka efter njutning i kroppen kanske låter långt borta för dig som upplever mycket smärta i din kropp. Likaså om du är ovan vid rörelse, känner dig stel eller kanske har en självbild av att rörelse inte är för dig. Med rörelseglädje som guide finns möjligheten att gå runt smärtan, att flytta din uppmärksamhet till platser i kroppen där du inte har ont. Om du tex har ont i ett knä, kan du utforska rörelser som känns närande för knät, rörelser som inte ger smärta. Du kan också röra andra delar av din kropp och söka efter välbehag i andra delar av kroppen än där du har ont. På det sättet kan du hitta former av rörelse som ger välbehag och som sedan kan sprida sig som ringar på vattnet i dig och ditt liv.

En kvinna som arbetat mycket med rörelse och smärta är Karen-Marie Slunge Buus, Smärtsjuksköterska och Nia-instruktör. Hon har erfarenheten att många smärtpatienter har en rörelserädsla och det är väldigt viktigt att hitta tillbaka till just rörelseglädjen. Det som då ofta behövs är trygghet, rätt guidning och att ta det i rätt takt. Då finns möjlighet att möta rädslan och övervinna den och på sätt och vis återerövra sin kropp, rörelser och att hitta rörelseglädje igen.

Genom kroppen finns också möjlighet att läka känslomässig smärta. Rörelseglädje är på ett annat plan än att vara glad. Rörelseglädje kan t.o.m. finnas samtidigt som sorg. När vi tex tillåter oss att gråta så kan det faktiskt kännas skönt i kroppen. Sorgen finns i oss känslomässigt, men i kroppen kan uppstå en känsla av välbehag och avslappning när tårarna får komma. När vi rör på oss är det inte ovanligt att känslor kommer upp, då dessa kan ha suttit som spänningar i kroppen och så frigörs de vid rörelse. ”När jag med kroppen i rörelse kan vara med alla olika slags känslor och allt bara får vara som det är. Det är rörelseglädje för mig. Ett flöde, där jag kan vara som jag är, i kroppen, med kropp, sinne och känslor.” säger Karen-Marie.

Tacksamhet till kroppen

Vår kropp är om man tittar närmare på den en helt fantastisk skapelse. Tänk allt som fungerar! Bara det att hjärtat faktiskt slår slag efter slag. Att vi kan andas. Att våra fötter bär oss dag ut och dag in. Även när vi inte tar hand om vår kropp, så söker den hela tiden efter balans och välbefinnande för oss.

Rörelse som har sin grund i närvaro och medvetenhet om din kropp, inspirerar till tacksamhet, en känsla av uppskattning till kroppen.

När lusten och rörelseglädjen väcks, blir träning inte något betungande måste, utan istället något att faktiskt till och med längta till.

Av: Emma Stålvik och Jenny Wessel, grundare av Nia Movement, Göteborg

Vill du läsa fler av våra artiklar? Läs tex om hur Nia gör dig hjärnstark

Nyfiken på att utforska rörelseglädje i din kropp? Välkommen att prova Nia, Yoga eller Zumba hos oss. Vår utgångspunkt är alltid att lyssna på din kropp och välja välbehag. Läs mer om provträning här.