7 anledningar att ta tid för Yin Yoga när du inte har tid

Stanna upp med Yin Yoga

När du inte har tid att stanna upp och stilla dig, är då du behöver det allra mest!

Här är sju anledningar att ta dig tid att praktisera Yin Yoga, att stanna upp och vila, när livet och vardagen snurrar som allra snabbast:

1. Yin Yogan får dig att känna dig lugn

I Yin Yoga är det fokus på långsamhet och stillhet. Du får träna dig på att vila i närvaro i nuet, med det du förnimmer i din kropp, ditt andetag. Yin Yoga kan ses som en slags meditation. Det är en fantastisk träning i mindfulness. Om du har mycket tankar , känslor och fysiska spänningar inom dig så kan det väcka rastlöshet i kropp och sinne, men efter en stund i långsamhet skiftar oftast något och du kan uppleva att du glider in i ett lugn och en djupare avslappning. Du blir medveten om hur snabbt tankarna rör sig i ditt sinne ibland. Hur intensivt och högljutt sinnet kan vara. Genom att skifta din uppmärksamhet från huvudet till kroppen kan du uppleva mer och mer distans till tankarna. I Yin Yoga guidas du igen och igen till närvaro i kropp och andning, i de subtila förnimmelserna och skiftningarna i din kropp. När du får vila uppmärksamheten där öppnas ett rum av stillhet och frid.

2. Hjälper dig att bli mer motståndskraftig mot stress

Yin Yogan hjälper ditt nervsystem att skifta från aktivt (sympatiska nervsystemet) till lugn-och-ro (parasympatiska nervsystemet). Djupa, långsamma andetag med magen är ett kraftfullt sätt att aktivera ditt lugn-och-ro-nervsystem. Fördelarna med det parasympatiska nervsystemet är bla reducerad stress och oro, minskat blodtryck, bättre matsmältning, sömn, immunförsvar etc. I Yin Yogan lugnar du din kropp och du får tid för vila, så att du kan möta vardagen med mer lugn. Du lär dig också att känna igen signaler på stress i din kropp, genom att du blir mer och mer kroppsmedveten. När du känner dessa signaler kan du välja att stanna upp och stödja dig själv på de sätt du behöver.

3. Tränar dig att lyssna in och släppa kontrollen

Yin Yoga hjälper dig att släppa kontrollen för en stund. Yin Yoga fokuserar på att lyssna och känna in. Att tillåta det som du upplever att få finnas precis som det är. Ett slags icke-görande. Ett varande. Det finns ingenting som du behöver förändra eller göra något åt. Yin Yoga handlar om att ta emot och tillåta. Det är en träning och ett förhållningssätt som kan berika ditt liv.

”Ge mig sinnesro att acceptera
det jag inte kan förändra,
mod att förändra det jag kan
och förstånd att inse skillnaden.”
Sinnesrobönen

4. Du får perspektiv på din tillvaro – fattar bättre beslut

När du har mycket på din att-göra-lista, är i full fart med ”måsten” och stress inför olika situationer i livet, är det inte alltid så lätt att göra bra val och fatta bra beslut. I många studier har det visat sig att stress reducerar vår förmåga att prioritera och fatta beslut. Vi fungerar helt enkelt bättre när vi är i balans inom oss. Att ta en liten stunds ”time-out” från vardagen på yoga-mattan ger dig ro i ditt sinne och du kan se klarare på saker och ting. Känslor, oro och stress som blockerar dig kan få rinna av dig. Du får helt enkelt andra perspektiv och ett klarare seende.

5. Du lär dig ta hand om dig själv

I Yin-Yogan får du tid med dig själv. Det är en stund att möta dig själv och din kropp och ge tid till det som när dig. Yin uppmuntrar till att vara lyhörd med dig själv, omtänksam och helt enkelt måna om dig själv på alla plan (fysiskt, känslomässigt, mentalt och själsligt). Du får tid att observera, känna in och möta dig själv. Varje position är en möjlighet att justera och måna om dig själv och din kropp. Du får lyssna på dina gränser och lära dig att inte pressa dig själv. Hela förhållningssättet i Yin handlar om att ta hand om dig själv med omtanke.

6. Du får möta och ta hand om känslor – bli mindre reaktiv

De långa positionerna i Yin Yoga ger dig en möjlighet att var med dina känslor. Mindfulness handlar om att möta det som är precis så som det är. Det är vanligt att Yin Yogan väcker känslor. Du kan bli medveten om känslor som ligger inom dig som du inte är medveten om. Det är också så att känslor lagras i vår kropp. Situationer som du varit med om kan väckas upp till ytan genom att du rör kroppen. I Yin får du lära dig att vara varsam, ha tålamod och ta emot dig själv och det som väcks. När känslor bubblar upp till ytan så kan du låta dem få sin plats och i det läker du. Allt eftersom du tränar att vara med det som är så blir du mindre reaktiv i ditt dagliga liv. Du kan känna igen och hantera känslor på ett nytt sätt.

”Feelings come and go like clouds in a windy sky. Consiuos breathing is my anchor.”
Thich Nhat Hanh

7. Yin Yoga kultiverar balans

Du har säkert sätt symbolen för Yin/Yang. De vita och svarta formerna som vilar i perfekt balans. Inom Tao är det just balansen i livet som är vägen. Vi lever idag i ett samhälle som domineras av yang (aktivitet). Det är våra prestationer som värderas och varandet och vilan får stå tillbaka. Vi mår bra när vi har en balans mellan aktivitet och vila. När du har som allra mest att göra, behöver du vilan som mest. Återhämtning, stillhet och tystnad behövs för att du ska känna dig i balans. Över tid finns annars risk att du dräneras och börjar må dåligt, både i kropp och själ. Med Yin Yogan får du en vila som hjälper dig att fylla på, återhämta dig och känna dig hel.

 

Av: Emma Stålvik, Ledare av Nia Movement, Göteborg

Vill du prova Yin Yoga? Läs mer här

Tips: Här är några övningar i Yin Yoga, läs vår artikel Yin Yoga för ryggraden